Edunvalvonta

Ainejärjestöjen edunvalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijoiden ääni kuullaan yliopistolla. Erityispedagogiikan ainejärjestönä yksi Erikeepperin tärkeimmistä tehtävistä onkin valvoa erityispedagogiikan opiskelijoiden etua. Opiskeluun liittyvät asiat, kuten laadukas opetus ja soveliaat oppimisympäristöt, kuuluvat edunvalvonnan piiriin. Erikeepperi kokee tärkeäksi myös esteettömyyden ja saavutettavuuden, tasa-arvon ja erilaisten opiskelijoiden aseman ajamisen.

Erikeepperi seuraa jatkuvasti yliopistolla tapahtuvia asioita ja puuttuu aktiivisesti havaitsemiinsa epäkohtiin. Keväällä 2011 Erikeepperi teki adressin, jolla vaadittiin monialaisia opintoja erityispedagogiikan opiskelijoille. Adressi tuotti hyviä tuloksia, sillä nykyään myös erityispedagogiikan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta monialaisiin opintoihin. Keväällä 2013 Erikeepperi puolestaan teki kannanoton, jolla vaadittiin Athenaan kopiokonetta ja kahviautomaattia. Asiaa luvattiin viedä eteenpäin.

Erikeepperi tekee edunvalvontakentällä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen ja Conduksen kanssa. Lisäksi Erikeepperi seuraa esimerkiksi SOOLin parissa tapahtuvaa edunvalvontaa. Keväällä 2013 Erikeepperi teki yhdessä Abakuksen kanssa kannanoton, jolla vaadittiin, että kaikille erityispedagogiikan opiskelijoille tulee taata mahdollisuus suorittaa monialaiset opinnot. Lisäksi Erikeepperi oli keväällä 2013 mukana Conduksen organisoimassa selvityksessä koskien niiden opiskelijoiden asemaa, joilla on oppimisvaikeuksia. Erikeepperi osallistui myös aiheeseen liittyvän kannanoton laatimiseen.

Edunvalvonta koskettaa meitä kaikkia, ja Erikeepperi haluaakin tarjota jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tuoda mielipiteensä esiin. Tämä onnistuu helposti kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä opiskelijakahveilla, joille kutsutaan kaikki erityispedagogiikan opiskelijat sekä erityispedagogiikan henkilökunta. Opiskelijakahveilla opiskelijat pääsevät antamaan palautetta opintoihin liittyvistä asioista ja tällä tavalla vaikuttamaan suoraan itselleen tärkeisiin asioihin.

Erikeepperi pyrkii jatkuvasti kehittämään edunvalvontaansa. Erikeepperin edunvalvontatyö oli melko hiljaista aiempina vuosina, mutta vuonna 2013 Erikeepperi panosti aktiiviseen edunvalvontaan. Samaa linjaa tullaan jatkamaan, ja vuoden 2014 edunvalvontatyön painopistealueiksi on valittu opetuksen laatu ja opintojen sujuvuus. Erikeepperin edunvalvontavastaavat Petra Jäppinen ja Noora Saarinen huolehtivat oppiaineemme sisäisistä asioista ja on opiskelijajäsenenä erityispedagogiikan valintatoimikunnassa. Sanni Heinonen ja Iris Vainio ovat puolestaan mukana erityispedagogiikan kehittämisryhmässä sekä seuraavat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ja koko yliopiston tasolla tapahtuvia asioita.

Edunvalvontaan tarvitsemme myös opiskelijoidemme apua, sillä emme välttämättä huomaa kaikkia asioita, joihin tulisi puuttua! Edunvalvonta-asioissa voit ottaa yhteyttä joko Erikeepperin edunvalvontavastaavaan tai varapuheenjohtajaan.


Noora Saarinen, puheenjohtaja, edunvalvontavastaava
noora.s.saarinen(at)helsinki.fi

Petra Jäppinen, varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava, SOOL-vastaava
petra.jappinen(at)helsinki.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti